ไอโซเมอร์

Posted: 12/22/2011 in 2.พันธะของคาร์บอน

ไอโซเมอร์

        สำหรับเคมีแล้ว ไอโซเมอร์ (isomer) คือ โมเลกุลที่มีสูตรเคมีเหมือนกันแต่มีโครงสร้างทางเคมีต่างกัน ไอโซเมอร์ 2 ตัวไม่จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติคล้ายกัน เว้นแต่ว่าไอโซเมอร์ทั้งสองจะอยู่ในหมู่ฟังก์ชันเดียวกัน ไอโซเมอร์มีหลายชนิดเช่น stereoisomers, enantiomers, geometrical isomers, เป็นต้น

ไอโซเมอร์ชนิดต่างๆ

[แก้]ตัวอย่าง

[แก้]โพรพานอล (Propanol)

โพรพานอลมีสูตรเคมี C3H8O (หรือ C3H7OH) และพบได้ 2 ไอโซเมอร์: propan-1-ol (n-propyl alcohol; I) และ propan-2-ol (isopropyl alcohol; II)

isomers of propanol

หมายเหตุตำแหน่งอะตอมของออกซิเจน นั้นแตกต่างระหว่างไอโซเมอร์ทั้งสอง: ในไอโซเมอร์แรกอะตอมของออกซิเจนติดกับคาร์บอนตัวปลาย ขณะที่ในไอโซเมอร์ที่ 2 อะตอมของออกซิเจนจะติดกับคาร์บอนตัวกลาง

อย่างไรก็ตาม C3H8O ยังมีอีกไอโซเมอร์ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันมาก ไอโซเมอร์ที่สามคือ: methoxyethane (methyl-ethyl-ether; III) ซึ่งเป็นอีเทอร์ ไม่ใช่แอลกอฮอล์ และก็ไม่มีกลุ่ม ไฮดรอกซิล คุณสมบัติทางเคมีของ methoxyethane ก็จะคล้ายกับ ethers ตัวอื่นๆมากกว่าโพรพานอล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s