แอลดีไฮด์และคีโตน (Aldehyde and Ketone)

Posted: 12/22/2011 in 5.สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ

               แอลดีไฮด์

แอลดีไฮด์และคีโตน

แอลดีไฮด์ (Aldehyde) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่หมู่ฟังก์ชันเป็นหมู่คาร์บอกซาลดีไฮด์ (Carboxaldehyde : 
หรือ –CHO) มีสูตรทั่วไปเป็น    หรือ RCHO หรือ CnH2nO เมื่อ R , R’ 
เป็นหมู่แอลคิลหรือหมู่แอริล

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s