แอลกอฮอล์ ฟีนอล และอีเทอร์ (Alcohol Phenol and Ether)

Posted: 12/22/2011 in 5.สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ

         สารประกอบอินทรีย์ที่มีคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน เป็นองค์ประกอบ มีหลายชนิด เช่น แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก และเอสเทอร์ ซึ่งมีสมบัติและปฏิกิริยาดังนี้

 

 แอลกอฮอล์ ฟีนอล และอีเทอร์

 

แอลกอฮอล์

เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นอนุพันธ์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งซึ่ง H ถูกแทนที่ด้วยหมู่ฟังก์ชัน –OH มีสูตรทั่วไปเป็น R–OH มีหมู่ไฮดรอกซิล(hydroxyl group ; –OH) เป็นหมู่ฟังก์ชัน

 

สูตรทั่วไปคือ    หรือ   

หมู่ฟังก์ชันคือหมู่ไฮดรอกซิล  

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s